【Đo huyết áp bằng vòng bít khí cơ học siêu nhỏ】Phụ kiện BS Doctor

ĐỒNG HỒ BÁC SĨ BS DOCTOR

NIÊM YẾT GIÁ PHỤ KIỆN

ĐỒNG HỒ ĐO HUYẾT ÁP CHUYÊN BIỆT

SẢN PHẨM CAO CẤP

Cáp sạc cho BS6, BS8, BS 12

Model sản phẩm: CS - 6,8,12 

Giá bán: 199.000

Mô tả sản phẩm: Máy bơm khí + loại túi khí huyết áp thực 

Túi khí cho BS6, BS8, BS 12

Model sản phẩm: TK - 6,8,12 

Giá bán: 299.000

Mô tả sản phẩm: Máy bơm khí + loại túi khí huyết áp thực 

Dây thường cao cấp

Model sản phẩm: DT - BP 6,BP 8,BP 12 

Giá bán: 150.000

Mô tả sản phẩm: Máy bơm khí + loại túi khí huyết áp thực 

Dây giả da cao cấp

Model sản phẩm: DD - BP 6, BP 12 

Giá bán: 199.000

Mô tả sản phẩm: Máy bơm khí + loại túi khí huyết áp thực