【Đo huyết áp bằng vòng bít khí cơ học siêu nhỏ】Phụ kiện BS Doctor

ĐỒNG HỒ BÁC SĨ BS DOCTOR

NIÊM YẾT GIÁ PHỤ KIỆN

ĐỒNG HỒ ĐO HUYẾT ÁP CHUYÊN BIỆT

SẢN PHẨM CAO CẤP

Cáp sạc cho 6, 8, 9, 10, 11, 12

Giá bán: 199.000

Giảm 30% còn 150.000 khi mua cùng đồng hồ

Túi khí BS 6, 8, 9, 10, 11, 12

Giá bán: 299.000

Giảm 30% còn 150.000 khi mua cùng đồng hồ

Dây khóa bấm BS 6, 8, 10, 11, 12

Giá bán: 170.000

Giảm 30% còn 120.000 khi mua cùng đồng hồ

Dây khóa cài BS 6, 8, 10, 11, 12

Giá bán: 150.000

Giảm 30% còn 100.000 khi mua cùng đồng hồ